Синя и зелена зона в София – карта

ОБНОВЕНА ИНФОРМАЦИЯ С КАРТА ЗА СИНЯ И ЗЕЛЕНА ЗОНА КЪМ 2019.

От началото на септември 2012 вече са налични синя и зелена зона за паркиране в центъра на София.

Синя и зелена зона - София

Continue reading