Създаване на 3D стая от статична снимка

С помощта на Photoshop и After Effects е много лесно създаването на 3D стая от статична снимка. За целта първо се използва Vanishing Point инструмента във Photoshop и след това се продължава в After Effects. Всичко е описано подробно в следващото видео: