Заявление за отпадане на задължения поради давност

Наложи ми се да търся заявление за отпадане на задължения поради давност. В сайтът на НАП търсих бланка, но след като не открих такава реших да видя какво пише в Google. В крайна сметка ми стана ясно, че няма конкретна бланка и се пише свободен текст. Въпреки това Виктор от форума на счетоводна кантора К и К е направил много добро заявление, както и инструкции как се процедира:

Съветът ми към всеки, който има стари задължения, е да следва тези стъпки:

1. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК (справка за здължения)

  • Самото подаване на заявлението става много бързо, тъй като за тези услуги в НАП има най-малко чакащи. При мен отне 10 минути;
  • Взима се талонче от машината на входа;
  • Безплатно е;
  • Удостоверението е готово за 2-3 работни дни.

2. Заявление по чл.168, т.3; чл.171, ал.1; чл.173 от ДОПК (за отписване на задължения по давност)

  • Тъй като НАП не предоставят такъв екземпляр, аз си направих мой вариант, който прилагам тук – изпробван е и работи
  • Заявлението се подава в деловодството на НАП (4-ти етаж, мисля 402 стая) – не е нужно талонче от машината на входа;
  • Наблягам на частта с таблицата, в която са описани всички съществуващи задължения, взети от справката. Не съм сигурен, че ще имате такъв успех ако просто напишете “Желая да бъдат погасени всичките ми задължения.” – трябва да бъдат посочени конкретно;
  • Желателно е да посочите и телефон за връзка – може да спести време и напразно чакане, в случай че има нещо за уточняване по Заявлението.

Повече информация: http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4646.20.html