Съединение на Княжество България с Източна Румелия

Съединение

На 3 март 1878 година в малкото селище Сан Стефано, което сега е квартал на Истанбул, приключва Руско-турската освободителна война. Подписва се Санстефанския мирен договор, който освобождава българите от турско робство и възстановява Българската държава. България се създава като автономно трибутарно или васално княжество, тоест плаща се ежегоден васален данък, България се конституира като самоуправляващо се княжество под суверенитета на Негово Величество султана. Чак 30 години по-късно, на 22 септември 1908, е обявена пълната независимост на България, но нека се върнем назад.

Източник и пълна публикация: Какво Научих Днес.

Поборник-опълченец Тодор Младенов Овчарски – 1856-1935

По случай 3 март, публикувам една статия, написана от моя дядо (Никола Овчарски):

Поборник-опълченец Тодор Младенов Овчарски – 1856-1935

Участвал като доброволец в Сръбско-турската война от 1876 г. Най-напред се включва в четата на капитан Филипович и се сражават срещу турска войска при селата Флорентин и Ново село, където дават много ранени и убити. Оцелелите се събират в Зайчер, където се включват в батальон на подполковник Медмедонски. Водят боеви при Гюниш и Каменишки Креват. В сраженията и при отстъплението има много жертви. Той е сред ранените. След окончателното излекуване в Белградска болница с група българи минават през Турно Северин, Гюргево, Букурещ и пристигат в Одеса, където се записват доброволци в руската армия.

Участвал в Руско-турската война от 1877-1878 г. включен в 5-та дружина на Българското опълчение. Преминава прохода Одеса, Кишенев, Плоещ, Букурещ и Зимнич, където полагат клетва. Ð?зминава маршрута от Свищов, Търново, Габрово, Шипка, Казанлък, Стара Загора и Шейново. В драматичните тридневни боеве (21,22 и 23) през август 1877 г. воюва в първите редици в защита на прохода Шипка и в последните боеве при Шейново, където е разгромена войската на Сюлейман паша.

Участвал като доброволец в Балканската война от 1912-1913 г. със собствената си волска кола, извойзвайки продоволствие и боеприпаси.

За участието му в горепосочените войни и проявен героизъм, е кавалер на Орден за храброст – 1876 г. – сръбски, Орден „Георги Победоносец” – 1877-1878 г. от руския цар, Орден за храброст – 1879 г., Медал 1877-1902 г. от император Александър ІІ по случай 25 г. от освобождението на България, Кръст „Търново-1908” – независимо княжество, Кръст „22.09.1908” – независимост на царство България и значка „Преди всичко България” – Съюз на запасните подофицери.

След освобождението създава семейство и фамилията „Овчарските” в гр.Лом. Занимава се със земеделие и овцевъдство. В семейството му отглеждат едно дете Митка, на вдовица от войната и техните 6 деца: Тодорка, Русин, Екатерина, Борис, Ð?лия и Наталия.

Ний, неговите внуци и правнуци и племиници (внуци и правнуци) на неговите сестри, в знак на признателност за героичните му дела и за възраждане на родовата памет извършихме:

1. През периода 2000-2005 г. изследване на неговото родословно дърво и установихме, че родоначалник е баща му – Младен-овчара от село Душилница, бивша Ломска околия. Сега селото е слято със село Мокреш, община Вълчедръм, област Монтана. Намира се на 14 км югоизточно от гр.Лом в Дунавската равнина. Ð?звършвани побоища, грабежи и палежи от черкези стават причина семейството на Младен-овчара да напусне селото и през 1870г. да се засели в гр.Лом, на река Дунав.
Родословното дърво на Младен-овчара се състои от 3 клона: на сина Тодор (1856-1935) с издирени 86 души, на дъщерята Пена (1864-1937) с 46 души и дъщерята Дока (1866-1927) с 63 души.

2. През м.март 2006 г. излезе от печат книгата „Родът на Тодор Младенов Овчарски” с графики, снимки и информация за 196 родственици от 6 поколения по отношение имена, години на раждания и смърт, образование, професии, месторабота, семейно положение, местоживеене и др. информация, свързана със съдбовни или исторически моменти от техния живот. Всички живи родственици от ІІІ, ІV и V поколение получиха екземпляри от книгата

3. Съвместно с Ð?сторически музей гр.Лом организирахме:
– Фото изложба за живота на поборник-опълченеца Тодор Младенов Овчарски от 1 до 10 май 2006 г.
– Тържествено честване 150 години от рождението му на 05.05.2006 г. и представяне на книгата „Родът на Тодор Младенов Овчарски” в присъствието на родственици от ІІІ, ІV, V и VІ-то поколение, официални гости и граждани на Лом.

Поклон пред героичните му дела